YUEHUA KEYBLANK CO. 

P.C.:511400
Tel:+86-20-39922788(8 lines)
Fax:+86-20-39922799
E-mail
info@yuehua1989.com
Add:604-605, Zone 3 Panshan ABP, No.537 Northern
Panyu Road, Panyu District, Guangzhou City 511400, China